Programme / Program

 

 Download Programme / Program letöltése


“Days of EU Law”
Effects of EU law on national legislation
-

“EU Jogi Napok”
Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra

 

 

Meghívó és programSzéchenyi István University | Faculty of Law and Political Sciences | Centre for European Studies
8-10 November 2017 | Győr | Hungary


The conference is carried out within the research stream of “Jean Monnet Module on EU Business Law” (EUBLAW) funded by the Erasmus+ Programme

 

Invitation

The Centre for European Studies (CES) of Faculty of Law and Political Sciences of the Széchenyi István University is proud to present the programme of the event Days of EU Law” – Effects of EU law on national legislation. The conference is a part of the ‘Jean Monnet Module on EU Business Law’ (EUBLAW) project funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme in the Period of 2016–2019. The main aim of the conference is to discover the effects of EU regulation on the fields of international public law, financial law and business law.


Meghívó

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Európa-tanulmányok Központja tisztelettel meghívja Önt az EU Jogi Napok” - Az uniós jog hatása a nemzeti jogokra c. tudományos konferenciájára. Az esemény az Európai Bizottság Erasmus+ Program ‘Jean Monnet Module on EU Business Law’ (EUBLAW) nevű alprogramja keretében kerül megrendezésre, amely a Karon 2016–2019 között zajlik. A konferencia célja az EU jogának a nemzeti jogokra gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi, pénzügyi és közbeszerzési, valamint az üzleti jogi területekre.

 

 

Program

 

2017. november 8.


PÉNZÜGYI JOGOT OKTATÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

9:30 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:10 Köszöntő - Pardavi László, SZE, főiskolai docens

10:10 – 11:40 A pénzügyi jog helye az uniós és globális térben I.

Moderátor: Pardavi László

Előadók:

 • Simon István - ELTE, tanszékvezető egyetemi docens - Adóügyi átláthatóság: EU – Monaco információcsere megállapodás
 • Kecső Gábor - ELTE, egyetemi adjunktus - A tulajdonhoz való jog tartalma a nyugdíjbiztosításban – egy eseti döntés tükrében
 • Pardavi László - SZE, egyetemi docens - A globális kereskedelemkönnyítésről szóló megállapodás jogharmonizációs jelentősége
 • Erdős Éva - ME, tanszékvezető egyetemi docens - Nemzetközi adójogi kihívások – európai adójogi válaszok
 • Varga Zoltán - ME, egyetemi docens - A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának nyugdíjakra vonatkozó szabályairól
 • Gyenge Balázs - SZTE, tudományos segédmunkatárs - A K+F adóalap kedvezmény a közös konszolidált társasági adóalap rendelkezéseinek fényében
 • Varga Judit - DE, egyetemi adjunktus - Globalizálódó világ: Az EU, mint nemzetközi szervezet szerepe a PPP terjedésében
 • Bende-Szabó Gábor - SZE, egyetemi docens - A köztulajdonban levő gazdasági társaságok helye a közpénzügyek rendszerében az EU tagállamaiban

11:40 – 12.40 Ebédszünet

12.40 – 14.10 A pénzügyi jog helye az uniós és globális térben II.

Moderátor: Kálmán János, SZE, egyetemi tanársegéd

Előadók:

 • Deák Dániel - BCE, egyetemi tanár - A pénzügyi intézményrendszer adózásának kérdései
 • Nagy Zoltán - ME, egyetemi docens - Pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdések az Európai Bíróság döntéseiben
 • Halász Zsolt - PPKE, egyetemi docens - Beruházás finanszírozás a támogatásokon túl
 • Csűrös Gabriella - DE, egyetemi adjunktus - Az európai bankunió egyes kérdései
 • Kreisz Brigitta – MTA TKI, tudományos segédmunkatárs - A válságmenedzsment jogának fejlődése a pénzügyi válságot követően, különös tekintettel a szanálás tervezési szerepkör felértékelődésére
 • Kálmán János - SZE, egyetemi tanársegéd - A közvetlen uniós szintű pénzügyi felügyelet – a jelentős felügyelet szervezetté minősítés, mint hatósági döntés
 • Kómár András - PPKE, PhD hallgató - A pénzügyi válság hatásai a megújult globális és EU-s válságkezelési keretrendszerre, különös tekintettel a szanálásra
 • Király Péter Bálint - SZE, PhD hallgató - A pénzügyi fogyasztóvédelem változásai a gazdasági válság hatására

15.30 – A pálinka “elmélete és gyakorlata” (kóstolással)

Szakmai vendéglátó: Hanczné Dr. Lakatos Erika, általános dékánhelyettes, SZE MEK

Helyszín: Révész Étterem, Hotel és Rosa Spa

 

2017. november 9.

/English language sessions/

9:00 – 9:30 Registration

9:30 – 9:40 Opening Address - Mónika GANCZER, Széchenyi István University, associate professor; HAS CSS ILS, research fellow

9:40 – 11.20 The European Union in a Globalized World I.

Moderator: Mónika GANCZER

Panelists:

 • Alessandra VIVIANI - University of Siena, associate professor, vice dean - The Right to Education and the Social Inclusion: A European Perspective
 • Johanna RYSZKA - University of Opole, assistant professor - Social Rights Protection in the European Social Charter and the European Union Law – Is There a Coherent System or Problematic One?
 • Mónika MÁRTON - University of Pécs, PhD student - Public Order and Public Policy, an Effective Tool for the European Union and the Member States
 • Ninjin BATAA - University of Debrecen, PhD student - External Relation of the EU: EU and Mongolia
 • Petra Lea LÁNCOS - Pázmány Péter Catholic University, associate professor; FÖV Speyer, researcher - The Right to be Forgotten and Issues of Extraterritoriality
 • Péter SMUK – Széchenyi István University, associate professor, vice dean, head of department - The Concept of the European Political Party

11:20 – 12:20 Lunch break

12:20 – 14.00 The European Union in a Globalized World II.

Moderator: Judit GLAVANITS, Széchenyi István University, associate professor, head of department

Panelists:

 • Erzsébet CSATLÓS - University of Szeged, associate professor - EU Law Influence on National Administrative Law to Protect EU Citizens Abroad. Harmonisation via Fundamental Rights Protection and Cooperation Rules
 • Hedvig BICSKEI - University of Debrecen, PhD student - Excessive Handcuffs in the Romanian Judicial System. Pre-Trial Detention in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights convictions against the state of Romania
 • Artur KRAKAŁA - University of Lodz, assistant professor - Harmonisation Polish Law in the Field of Employment of Foreigners
 • Ágoston MOHAY - University of Pécs, associate professor, head of department - The Applicability of Customary International Law in the EU Legal Order
 • Erika NAGY - Regional Court of Győr, judge - The Issues on Rules of Jurisdiction According to the Regulation Brussel I. Recast
 • Judit SIKET - University of Szeged, junior lecturer - Procedural Issues of Public Contracts: European Effects and New Elements of Hungarian Regulation
 • Bence KIS KELEMEN - University of Pécs, PhD student - Towards a Common EU Position on the Use of Armed Drones for Targeted Killing

 

2017. november 10.

/English language session/

9:00 – 9:30 Registration

9:30 – 9:40 Opening Address - László MILASSIN - Széchenyi István University, associate professor


9:40 – 11.00 EU Business Law in Theory and Practice

Moderator: László MILASSIN, Széchenyi István University, associate professor

 • Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA - University of Czestochova, associate professors - Impact of EU Economic Law on National Regulations in the Polish Legal System
 • Salvador NETO - Károli Gáspár Univeristy of the Reformed Church in Hungary, PhD student - Analysis of the Economic Relationship between the European Union and the Developing Countries
 • Osman Bugra BEYDOGAN - University of Debrecen, PhD student - Reflection of EU Law on Turkish Public Procurement Law
 • István PESTI – Széchenyi István University, PhD student - EU Trade Regulations – The Case of Beer Manufacturers’ Aquisition
 • Rastislav FUNTA - Danubius University, vice dean - GOOGLE & FACEBOOK vs. ART. 102 TFEU
 • Caglar SAHIN - University of Debrecen, PhD student - Formation of the Contract in the Concept of PECL, CISG and Turkish Contract Law

11:00 – 11: 30 Coffee break


/Magyar nyelvű szekciók/

9:00 – 9:30 Regisztráció

9:30 – 9:40 Köszöntő - Glavanits Judit - SZE, tanszékvezető egyetemi docens

9:40 – 11.00 Az EU üzleti jogának elméleti és gyakorlati kérdései I.

Moderátor: Glavanits Judit

Előadók:

 • Nemessányi Zoltán – IM, helyettes államtitkár; BCE egyetemi docens - Tisztességtelen joghatósági kikötés?
 • Kártyás Gábor - PPKE JÁK egyetemi adjunktus - A kiküldő munkáltató mindent visz? Szociális feltételek a közbeszerzésekben
 • Auer Ádám - NKE, egyetemi adjunktus - A jogorvoslati irányelv és a közbeszerzési szerződés semmissége
 • Glavanits Judit - SZE tanszékvezető egyetemi docens - Az elektronikus közbeszerzés kihívásai
 • Bartkó Róbert - SZE, egyetemi docens - Az anyanyelv használatához való jog az illegális migráció elleni büntetőjogi küzdelemben
 • Horváth E. Írisz - PPKE, tudományos segédmunkatárs - A kollektív jogorvoslati mechanizmusok európai elvei, illetve azok gyakorlati érvényesülése

11:00 – 11:30 Kávészünet


11:30 – 12:30 Az EU üzleti jogának elméleti és gyakorlati kérdései II.

Moderátor: Knapp László, SZE, egyetemi tanársegéd

Előadók:

 • Schubauer Petra - KRE, PhD hallgató - Right to be forgotten - az új Adatvédelmi rendelet tükrében
 • Hancz Patrik - SZE, PhD hallgató - Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság működésének hatása a magyar jogalkotásra
 • Vermes Attila - SZE mestertanár - A biztosítási értékesítésről szóló új uniós irányelv kereskedelmi jogi aspektusai
 • Payrich András - SZE, PhD hallgató - Az európai bűnügyi együttműködés egyes kérdései

 

Contact and information

All questions and inquiries regarding the 1st EU Business Law Forum should be sent to ces@sze.hu, the Committee makes every effort to respond all questions as soon as possible.

Please note, that translation is not available on the conference.

 

Location

The Forum will be carried out within the premises of the Faculty of Law and Political Sciences of Széchenyi István University (H-9026 Győr, Áldozat u. 12, No. 1. on the map). The University is located in the northern part of the town, within easy walking distance of the city centre.

You can access the Faculty from the train station (No. 2)
- by local bus lines 11, 19 and 29 from the bus stop “Aradi vertanúk útja” (No. 3) to “Széchenyi István Egyetem” (No. 4). Tickets are available in ticket machines for 230 HUF (cash and credit cards are accepted).
- by taxi (estimated fare: 1200-1600 HUF)
- by walk (approx. 20-25 minutes).

More information on the Faculty and Győr is available at http://dfk.sze.hu/en_GB/home and http://turizmus.gyor.hu/lang/en/ .

 

Kapcsolat és információ

Kérjük, hogy a konferenciával kapcsolatban a ces@sze.hu email címet használják kizárólagos kommunikációs eszközként. A Szervezőbizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérdésekre a lehető leghamarabb válaszoljon.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor vegye figyelembe, hogy a részvétel díjfizetéshez nem kötött, ugyanakkor minden résztvevőnek az utazással és szállással kapcsolatban felmerülő költségét magának kell viselnie.

A Szervezőbizottság a konferencián tolmácsot nem biztosít.

 

Helyszín

A konferencia helyszíne a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának épülete. Cím: 9026 Győr, Áldozat u. 12.

 Download Programme / Program letöltése