Conference on the occasion of László Milassins 65th birthday 2016 (HU)

A meghívó és program letöltése

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
 Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszéke tisztelettel meghívja Önt

 

Milassin László 65. születésnapja alkalmából

 

„Az európai jog és a nemzetközi magánjog aktuális kérdései”

 

címmel megrendezésre kerülő ünnepi konferenciára.

 

A rendezvény helyszíne: SZE ÁJK, 9026 Győr, Áldozat u. 12., Deák Terem

 

Tervezett program:                              

2016. január 28. (csütörtök)

09.30-09.40       Az ünnepi konferencia megnyitása – Lévayné Fazekas Judit (SZE ÁJK, dékán,                     egyetemi tanár)

09.40-09.45       Az Ünnepelt szakmai életútjának rövid bemutatása – Knapp László (SZE ÁJK, egyetemi tanársegéd)

 

Első szekció – Az európai jog aktuális kérdései

Moderátor:       Horváthy Balázs (SZE ÁJK, egyetemi docens)

09.45- 10.05      Dienes-Oehm Egon (Alkotmánybíróság, alkotmánybíró): Mi lesz veled Európa?

10.05-10.25       Osztovits András (KRE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens, Kúriai bíró):
Az Európai Unió igazságügyi deficitje

10.25-10. 45      Várnay Ernő (DE ÁJK, tanszékvezető egyetemi tanár): A tagállamokkal szembeni új szankciós lehetőség – Az EUMSz 260. cikk (3) bekezdése a gyakorlatban

10.45 -11.15  –  kávészünet

 

Második szekció – A nemzetközi magánjog új kihívásai

Moderátor:       Glavanits Judit (SZE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens)

11.15-11.35       Nemessányi Zoltán (IM, nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkár): Az UNCITRAL Online Dispute Resolution munkacsoportja

11.35-11.55       Burián László (PPKE JÁK, tanszékvezető egyetemi tanár): Megjegyzések a készülő nemzetközi magánjogi törvény koncepciójához

11.55-12.15       Császár Mátyás  (SZTE ÁJK, egyetemi docens): A házassági vagyonjogi szerződés                  nemzetközi magánjogi vonatkozásai

12.15-12.30       Hozzászólások és az Ünnepelt köszöntése

12.30 – 13.30  –  büféebéd

 

A konferencia eredményeként a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara ünnepi kiadványban fogja összefoglalni az elhangzottakat. 

A meghívó és program letöltése